Šta treba da znate o dijamantima?

4c

Dijamanti su uvek bili među najvrednijim stvarima na svetu. Samim tim što se retko nalaze u prirodi i što imaju jedinstvene mehaničke i optičke karakteristike, oduvek su bili nešto posebno. Ne postoje dva istovetna dijamanta. Različitost čistoće, boje, karataže i brušenja, svaki kamen čini jedinstvenim. Veština majstora koji obrađuje dijamant oslobađa njegovu blistavost i čini ga nestvarno lepim. Precizna obrada čini da se svetlost reflektuje sa fasete na fasetu i prelama do vrha, dajući mu izvanredan sjaj.

andrejevic diamond 1000px 1
diamonds 1

4C – Cut (sečenje)

Cut (sečenje ili brušenje). Ovo je jedini ljudski doprinos lepoti dijamanata i ima važne efekte na druge „C“. Kvalitetno brušen kamen može dobrom vatrom da umanji loš efekat niže rangirane boje, ili da prikrije neku manju inkluziju.

U brusionicama se ipak često prave kompromisi izmedu optimalnog brušenja i maksimalne težine koja se može izvući iz neobrađenog kristala. Pogađate da je jedini motiv za to što veći profit. Zato u praksi često dolazimo u dodir sa kamenjem koje je brušeno daleko od idealnog. Ni nomenklature, što se tiće ovog „C“, nisu usaglašene, pa su neke mnogo rigoroznije od drugih. Tako se u praksi dešava da se kamenje kod kog se prethodna tri „C“ usaglase, a brušenje i te kako odstupi po kvalitetu, ipak proda po dobroj ceni. Ovde stručnost naročito dolazi do izražaja. Prilikom kupovine je važno napraviti razliku izmedu dobrog ili lošeg brušenja, jer su cene često približne. Kod ovog „C“ razlikujemo dve stvari : stil i izradu. Pod stilom se podrazumeva oblik kamena i raspored faseta. Kad kažemo izrada, mislimo na proporcije kamena i finalnu obradu sa poliranjem.

diamonds 2

4C – Clarity (čistoća)

Clarity (čistoća). Priroda nikad ne stvori nešto apsolutno čisto i perfektno. Retki su, ali ipak postoje dijamanti u kojima stručnjaci koji gradiraju kamenje koristeći optičko povećanje od 10 puta, ne vide ni inkluzije unutar kamena, ni spoljne nepravilnosti.

Za takvo kamenje kažemo da je „Flowless“ ili „Loupe clean“ i po pravilu ima visoku cenu. S druge strane skale, postoji kamenje koje ima toliko inkluzija da mu one ugrožavaju integritet, trajnost i lepotu. Između ova dva ekstrema su dijamanti u kojima se inkluzije lakše ili teže uočavaju, ali nemaju negativnih uticaja na lepotu i trajnost.

Treba reći da, nije ni svaki kamen sa inkluzijama loš kamen. One nekad mogu da budu interesantne i zanimljive, mogu da posluže za identifikaciju kamena, da mu daju „ime i prezime“, a ujedno su i najsigurniji dokaz da kamen nije imitacija. Stari naziv „ugalj“ ili „led“ se više ne koristi jer su marketinški loši, stvaraju nepotrebnu odbojnost. Ispravnije je reći svetla ili tamna inkluzija, ili „pero“ za malu naprslinu unutar kamena.

Flawless (FL) – Bez inkluzija i nepravilnosti pri uvećanju x10 pod okom iskusnog procenjivača.

Internaly Flawless (IF) – bez inkluzija i samo minimalne nepravilnosti su vidljive pri uvećanju x10 pod okom iskusnog procenjivača.

Very, Very Slightly Included (VVSI1 i VVSI2) – Inkluzije su teško uočljive pri uvećanju x10 pod okom iskusnog procenjivača.

Very Slightly Included (VSI1 i VSI2) – Inkluzije su jasno vidljive pri uvećanju x10, ali se mogu okarakterisati kao minorne.

Slightly Included (SI1 i SI2) – Inkluzije su primetne pri uvećanju x10 pod okom iskusnog procenjivača.

Included ( I1, I2 i I3) – Inkluzije su očigledne pri uvećanju x10 i mogu uticati na transparentnost i sjaj.

*GIA nomenklatura je prikazana u izvornom obliku

diamonds 3

4C – Color (boja)

Color (boja). Najčešće se misli da postoje samo bezbojni dijamanti. Ovo je netačno, jer dijamanti postoje u svim duginim bojama. Tačno je jedino da su u prometu najčešći oni bezbojni ili približno bezbojni. Apsolutno bezbojni su najskuplji, a izuzetak su retke „fancy“ boje kao plava, roze ili crvena.

Gradacija boje se vrši određivanjem koliko je neki kamen blizu apsolutnog odsustva boje. Manje boje znači veći stepen gradacije, a samim ti i viša cena. S druge strane, za „fancy“ boje važi pravilo – što intenzivnija i čistija boja, to veća cena. U principu, što je kamen veći, lakše se primeti prisustvo boje. Drugim rečima, ako poredimo dva kamena „G“ boje, lakše ju je uočiti kod kamena od 1ct nego kod 0,10ct. Ako je dijamant ugrađen u nakit boja metala može ili da maskira ili istakne boju kamena. Zbog toga se gradacija boje ugrađenog kamena ne može tako precizno utvrditi kao kod neugrađenog. Zato ljudi, kada pri kupovini dijamanata shvate koliko mala razlika u boji može značiti razliku u ceni, često odlučuju da za isti novac kupe veći kamen sa nižom gradacijom boje.

Fluorescenca je fenomen dosta čest kod dijamanata. Kada su izloženi ultravioletnim zracima neki dijamanti emituju plavu, a mnogo ređe zelenu, žutu i crvenu svetlost. Nekad je ovaj fenomen dosta izražen, pa se vidi i na dnevnom svetlu. Ovakvo kamenje se nekad zvalo „Blauweiss“, „Blue white“ ili „Jager“ i vladalo je mišljenje da je nadprosečnog kvaliteta što se tiče boje. Danas se fluorescenca lako registruje proverom dijamanata ultravioletnom lampom. Kamenje koje ima ovaj fenomen izražen u velikoj meri nije više na ceni, naprotiv, cena može biti manja upravo zbog mutnog izgleda. Blaga fluorescenca ne smeta i ne utiče na cenu. Sam izraz „Blauweiss“ se više ne upotrebljava, a u nekim zemljama je čak i zabranjen u trgovini.

diamonds 4

4C – Carat Weight (težina u karatima)

Carat ili težina, jeste pojam koji je u svim standardima isti : 1ct = 0.20 gr. Svim ljudima je blisko da što je neka stvar veća, više i košta. Neobično je jedino što cena kamena progresivno raste sa porastom težine (ili veličine), ali to je lako razumljivo s obzirom da su veliki kristali dijamanata u prirodi retki.

Na primer kamen od jednog karata košta mnogo više od četiri kamena od četvrt karata istog kvaliteta. Uobičajeno je da se dijamanti mere do tačnosti od dve decimale. Na nekom sertifikatu ćemo upisati da je kamen težak na primer 1,23ct. Dijamanti koji su već ugrađeni u nakit se ne mogu precizno izmeriti pa se izračunatoj težini dodaje tolerancija od oko +/-10%. Metoda, kojom se približno utvrđuje težina već ugrađenog dijamanta, je da se premeri prečnik i visina dijamanta, pa se, uzimajući u obzir debljinu oboda (girdle) pročita težina u tablici za određeni oblik.

gia sertifikat

Sertifikati

Pre kupovine dijamanta, obavezno tražite sertifikat kako biste bili sigurni da je kamen pregledan od strane stručnjaka, diplomiranog gemologa!

Diamond certificate (sertifikat dijamanta), koji se naziva još diamond report , je izveštaj koji govori o kvalitetu dijamanta i stvoren je od strane gemologa. Dijamant procenjuje i meri trenirano oko, uz pomoć lupe, mikroskopa i ostalih gemoloških instrumenata. Završeni sertifikat sadrži detaljne karakteristike dijamanta, čistoću, boju, kvalitet obrade i druge karakteristike.

Zlatara Andrejević za dijamante veće od 0.30ct daje sertifikat izdat od najprestižnije svetske laboratorije GIA. Za svo ostalo drago kamenje izdaje se Andrejević sertifikat, napisan od strane školovanog stručnjaka sa GIA diplomom.

andrejevic tim

Školovano osoblje i stručnjaci

Završeno školovanje za drago kamenje i dijamante u GIA – Gemoligical Institut of America i dugogodišnje iskustvo dovoljan su razlog da s poverenjem kod nas potražite savete kada su ove dragocenosti u pitanju.

Diplome koje posedujemo:
GIA GRADUATE GEMOLOGIST DIPLOMA
GIA GRADUATE COLOR STONES DIPLOMA
GIA GRADUATE DIAMONDS DIPLOMA
GIA Diamonds Grading Certificate
GIA GEM Identification Certificate
GIA Colored Stone Grading Certificate
GIA Pearl Grading Certificate

Diplomirani stručnjaci:
Kosta Andrejević (GIA Graduate Diamonds)
Andreja Andrejević GG (GIA Graduate Gemologist)
Aleksandar Andrejević GG (GIA Graduate Gemologist)

diamonds 7

Pouzdani izvori

Bilo da ste sujeverni ili čisto iz praktičnih razloga Vi sa pravom želite da budete sigurni u vašu vrednu investiciju – verenički prsten sa brilijantom.

Zlatara Andrejević je direktan uvoznik dijamanata. Dijamanti se legalno uvoze od renomiranih i proverenih firmi sa klauzulama o poreklu. Naši kupci uz sertifikat, račun i višedecenijski korektan odnos prema mušterijama, mogu biti sigurni u legalno poreklo dijamanata kupljenih kod nas.