Uslovi plaćanja

Uslovi kupovine definišu pravila čije poštovanje od strane prodavca i kupca obezbeđuje uspešno okončanje prodajnih transakcija putem Internet prodavnice Zlatare Andrejević. Uslovima kupovine precizirane su i posledice koje snose Zlatara Andrejević i Kupac, a koje mogu biti uzrokovane nepoštovanjem definisanih pravila. Zlatara Andrejević zadržava pravo promene opštih uslova kupovine, shodno novim momentima ponude i zakonske regulative, pa je potrebno pre svake kupovine proveriti informacije u vezi opštih uslova kupovine.

Opšti uslovi

Zlatara Andrejević E-podavnica prihvata VISA, MasterCard i Maestro platne kartice.

Račun korisnika se tereti nakon isporuke robe Kupcu.

Zlatara Andrejević garantuje cenu na dan kupovine, bez obzira na eventulanu promenu cene pre izvršene isporuke. To se odnosi i na evenutalno povećanje ili smanjenje cene.

U slučaju greške prilikom kupovine (npr. prekid konekcije sa internetom ili nedostupnost procesora kreditnih kartica…), račun Kupca neće biti zadužen.

Zlatara Andrejević se obavezuje da će kupljenu robu u roku od jednog radnog dana predati kurirskoj službi koja je zadužena za dostavu. Predviđeno ukupno vreme za dostavu robe Kupcu na adresu koju je uneo u procesu kupovine je najviše 6 radna dana, bez obzira na destinaciju u Srbiji (najčešće roba stigne na adresu kupca za 2 do 3 dana).

Ukoliko Kupac unese pogrešne lične podatke ili podatke o adresi prebivališta (adresa za isporuku robe) prilikom procesa kupovine, Zlatara Andrejević ne snosi odgovornost za neisporučivanje robe. U tom slučaju Zlatara Andrejević će pokušati da kontaktira Kupca i isporuči robu na novoutvrđenu adresu uz naplatu dodatnih troškova za dostavu, a u slučaju da ne uspe, Kupac se tereti za interne troškove u visini od 450,00 dinara.

Ukoliko postoje nejasnoće u vezi unetih ličnih podataka ili odabranih proizvoda, Zlatara Andrejević će pre slanja robe kontatktirati Kupca telefonom ili mailom. U slučaju da je kupac nedostupan ili ne odgovori na mail ovo može prouzrokovati produženje roka dostave za koji Zlatara Andrejević ne može preuzeti odgovornost.

Rokovi za isporuku robe mogu biti produženi ukoliko Kupac zatraži posebnu doradu na odabranom proizvodu. Kupac će o tome biti unapred obavešten.

Ukoliko Kupac ne želi da preuzme kupljenu robu, isti se tereti za nastale manipulativne troškove u visini od 450,00 dinara, (pogledati ODUSTAJANJE OD KUPOVINE).

Cena isporuke kurirske službe je u promotivnom periodu uračunata u cenu robe koju kupujete. Zlatara Andrejević će po završetku promotivnog perioda vidno istaći visinu naknade za dostavu robe.

Nakon obavljene kupovine, a pre isporuke na kućnu adresu, specifikacija izabranih proizvoda se ne može menjati.

Kupac je u mogućnosti nakon kupovine da se informiše o statusu iste na internetu ili na telefon 011 30 86 850.

U slučaju bilo kakve promene ili problema u toku isporuke Zlatara Andrejević će pokušati da kontaktira Kupca na kontakt telefon ili mail koji je ostavio prilikom procesa kupovine.

Zlatara Andrejević nije obavezana da rešava reklamacije uzrokovane nemogućnošću isporuke zbog netačne ili nepostojeće adrese Kupca.

Ukoliko Zlatara Andrejević iz tehničkih razloga nije u mogućnosti da isporuči kupljenu robu, Kupac će momentalno biti obavešten putem telefona, a račun kupca neće biti zadužen za dati iznos.

Kupovinu u Zlatara Andrejević internet prodavnici mogu obaviti isključivo punoletna fizička lica.

Zlatara Andrejević ne odgovara za transakcije izvršene bez znanja vlasnika kreditnih kartica (ukradene kreditne kartice, pozajmljene platne kartice, kada deca koriste kartice roditelja, itd.). U slučaju takvih transakcija Zlatara Andrejević neće izvršiti povraćaj sredstava.

Naplata

predautorizacija – podrazumeva predautorizaciju transakcije, pri čemu se sredstva jednaka iznosu transakcije rezervišu na računu kartice Korisnika/Kupca, a transakcija se realizuje tek nakon isporuke robe/usluge odnosno nakon što Trgovac potvrdi banci da je isporuka obavljena.

Odustajanje od kupovine:

Ukoliko iz bilo kog razloga to poželite, prihvatamo vaše odustajanje od narudžbine izvršene na našoj internet prodavnici u roku od 14 dana od dana isporuke odn. preuzimanja.

Ako u ovom razdoblju odlučite da odustanete od narudžbine i ako nas o tome pismeno obavestite, pokrenućemo postupak povraćaja naplaćene sume.

Pre toga nam morate na bilo koji način, na vaš trošak, vratiti isporučene proizvode u naše sedište. Pažnja: ne vraćajte proizvode pouzećem!

Važno: proizvodi moraju biti originalno zapakovani, u neoštecenoj ambalaži, ne smeju biti korišćeni i moraju biti kompletni (kao u trenutku isporuke) te propraćeni originalnim dokumentima o kupovini (dostavnica, fiskalni račun, sertifikat). Takođe je potrebno poslati pismenu izjavu (popuniti formular) o želji za odustajanjem od kupovine konkretnog proizvoda uz obavezno navođenje Vašeg JMBG (jedinstveni matični broj građana) iz lične karte. Ovo je potrebno da bi se uradio storno fiskalnog računa.

Povraćaj sredstava ćemo izvršiti u primerenom roku a najviše 30 dana od prijema UREDNO vraćenih proizvoda. Ukoliko se pak ne ispune svi gore navedeni uslovi, nećemo biti u mogućnosti da izvršimo povraćaj novca a proizvode ćemo vam ponovo dostaviti na vaš trošak.

SERTIFIKAT (Izjava o saobraznosti )

Ispravnost proizvoda se pre slanja Kupcu proverava od stane dva člana komisije za proveru kvaliteta i ispravnosti. Sertifikat je shodno tome potpisan od oba člana komisije.

Sertifikat sadrži podatke o težini i kvalitetu plemenitih metala. Ukoliko proizvod sadrži kamenje, bisere ili slične ukrasne dodatke, oni se navode i opisuju u Sertifikatu. Dijamanti – Brilijanti koji su eventualno ugrađeni u nakit Zlatare Andrejević nisu ni na koji poznati način dorađivani i isključivo su prirodnog porekla. Težina i kvalitet se po GIA nomenklaturi upisuju u Sertifikat.

Za razliku od dijamanata, uobičajeno u svetu je da se kamenje u boji na neki način dorađuje da bi se poboljšao kvalitet i izgled pa se to može očekivati i od kamenja ugrađenog u nakit koji prodaje Zlatara Andrejević.

U zavisnosti od vrste, kamenje može imati više ili manje svetlih ili tamnih inkluzija, prirodnih žila (unutrašnih ili spoljašnjih nepravilnosti) i neujednačenosti u boji. To se ne smatra za manjkavost. Ipak, ukoliko Kupac zbog nesavršenosti fotografije i prikaza proizvoda na internetu nije zadovoljan izgledom proizvoda, isti može vratiti u za to predviđenom roku, (pogledajte ODUSTAJANJE OD KUPOVINE ).

Biseri koje prodaje Zlatara Andrejević ili koji su ugrađeni u nakit Zlatare Andrejević su gajeni (kultivisani) ukoliko nije drugačije navedeno u Sertifikatu. Biseri, s obzirom da ih pravi školjka, mogu imati određene nepravilnosti i nesavršenosti i to se ne smatra za manjkavost.

Za nakit se ne daje garantni rok za fizička oštećenja nastala prilikom upotrebe iz razloga što su neke vrste nakita toliko nežne da se veoma lako mogu iskidati, prelomiti, ulubiti, iskriviti i slično. Kupcu se proporučuje da detaljno pročita priložena uputstva za čiščenje, održavanje i upotrebu nakita.

Ukoliko dođe do kvara ili drugih problema kod nakita koji je kupljen u Zlatari Andrejević, preporučujemo da pomoć potražite u našem servisu.

Da bi se izbegli nesporazumi, dužnost je kupca da prilikom isporuke u prisutvu dostavljača izvrši pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu kupovinu potrebno je da unesete tačne podatke o imenu i prezimenu, mail adresi, kontakt telefonu i adresi. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo kupljenu robu. Vaši lični podaci neće biti upotrebljeni u marketinške ili bilo koje druge svrhe, ukoliko niste izrazili saglasnost za navedeno.

Prilikom same naplate proizvoda iz korpe (tj. rezervisanja sredstava za naplatu kod banke) kupac se prebacuje na sajt banke koja vrši procesuiranje pa Zlatara Andrejević nema dostupnost podacima sa platne kartice Kupca. Proces naplate je zaštićen najsavremenijim tehnikama i potupno je bezbedan za kupca za šta garantuje Procesor Banka Intesa.

U ime Zlatare Andrejević obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Zlatare Andrejević (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.